I8kfanGUI

I8kfanGUI

ฟรี
I8kfanGUI เป็น graphical Windows องโปรแกรมเพื่อให้มีการแสดงภายในอุณหภูมิ
คะแนนผู้ใช้
5.0  (6 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
4.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
I8kfanGUI เป็น graphical Windows องโปรแกรมเพื่อให้มีการแสดงภายในอุณหภูมิและจะควบคุมความเป็นแฟนปฏิบัติการบน Dell Inspiron/องเส้นรุ้ง/ความแม่นยำสมุดบันทึกชุด มันวิ่งหนีภายใต้ Windows 2000 และเหนือระบบปฏิบัติการรุ่น(Windows 2000/XP/Server2003/วิสต้า)
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: